Home

Binnen het ministerie van OCW regelen we goed wie, wanneer tot welke voorzieningen, informatie en gebouwen toegang krijgt.

Hierdoor zorgen we ervoor dat mensen zowel individueel als collectief tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken en samenwerken. De economische, maatschappelijke, technologische en rijksbrede ontwikkelingen gaan zo snel dat er meer behoefte is om grip te krijgen op de nieuwe werkelijkheid.

En die werkelijkheid is dat de beperking van tijd en afstand grotendeels weggevallen is.

Flexibele arbeidsmarkt

Nieuwe professionals stellen andere eisen aan de inrichting van hun werk met als kernwoord ‘flexibiliteit’. Zij willen meer dan ooit werken vanuit vertrouwen tussen hen en de werkgever: op resultaat gecoacht worden en niet op zichtbaarheid gestuurd worden.

Dit betekent dat zij meer vrijheid hebben om te kiezen waar ze werken, met wie ze werken en wanneer ze werken. Daarvoor hebben zij moderne voorzieningen nodig als ICT-middelen, flexplekken en (tele)communicatiemiddelen.

Toegang maakt werken mogelijk

Toegang tot de generieke voorzieningen moet gewaarborgd zijn. Dit wil zeggen dat een medewerker op zijn eerste dag meteen een toegangspas ontvangt en moet kunnen werken aan de zaken waarvoor hij of zij geautoriseerd is. Het betekent ook dat wanneer een medewerker naar een andere functie doorstroomt of de dienst verlaat de voorzieningen en autorisaties doorgeschoven worden of beschikbaar. Wie je bent (identiteit) en wat je bent (content) bepaalt wat je krijgt (voorzieningen) en wat je mag (autorisaties)

Toegang binnen OCW richt zich op alles wat te maken heeft met logische en fysieke toegang: rijksidentiteitsmanagement, het in-, door- en uitstroomproces, rijkspas en Single Sign On.