Een uniforme en centrale manier om rijksidentiteiten te registreren

Met RIdM krijgt iedere medewerker binnen de Rijksdienst op het juiste moment toegang tot de voorzieningen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. Dit kan toegang zijn tot de werkplek, projectmappen of applicaties. Maar ook toegang tot gebouwen en generieke voorzieningen zoals een rijkspas, telefoon of laptop worden met RIdM op het juiste moment beschikbaar gesteld. Deze video gaat over een uniforme en centrale manier om rijksidentiteiten te registreren.

Identity & Access Management Rijk

Onze maatschappij is constant in beweging. Een wereld waarin informatie en technologie net zo vanzelfsprekend zijn als water uit de kraan. Dit vraagt om een rijksoverheid die meebeweegt. Een overheid met medewerkers die slagvaardig en flexibel kunnen werken. En een rijksoverheid met 1000-en medewerkers die steeds vaker samenwerken in interdepartementale dienst en meer dan ooit informatie met elkaar delen. Dit betekent dat de manier van werken verandert. We moeten zowel individueel als collectief tijd- plaats- en apparaatonafhankelijk met elkaar kunnen werken. Hoe zorgen we ervoor dat dit nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk gebeurt. Door binnen de rijksoverheid goed te regelen wie wanneer tot welke informatie, voorzieningen en gebouwen toegang mag en moet hebben. Iedere medewerker krijgt daarom een rijksbrede en unieke digitale identiteit toegewezen. Het aanmaken van deze digitale identiteitsgegevens noemen we identitymanagement. Het verstrekken van voorzieningen noemen we accessmanagement. Als beide goed geregeld zijn kan iedere medewerker op zijn eerste werkdag niet alleen snel aan de slag maar ook moeiteloos doorstromen naar andere dienstonderdelen of eenvoudig samenwerken binnen een interdepartementaal team. Dit vraagt continu om onderhoud en vernieuwing voor en door de departementen. Vanuit project RIDM is bekeken hoe we complexiteit kunnen verminderen. Processen kunnen standaardiseren en verbindingen kunnen leggen. Een eerste stap is samen putten uit 1 bron met digitale identititeitgegevens. Zo creëren we een overheid die efficient en slagvaardig werkt. Nu en in de toekomst. Heeft u vragen of ook betrokken zijn? Mail naar RidM@rijksoverheid.nl.