Overzicht normenkaders

Dit document geeft een overzicht van algemene uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Rijkspas, alsook een overzicht van de Normenkaders, die ten behoeve van een succesvolle implementatie zijn opgesteld.