ADR stelt voldoende getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen vast voor IDUSYS

De ADR heeft onderzocht of tot op heden voldoende verankering heeft plaatsgevonden van informatiebeveiligingsaspecten voor het instroom-procesdeel, als onderdeel van IDU (In-, Door- en Uitstroomproces), in de applicatie ‘IDUSYS’. De ADR heeft inzage gekregen in de getroffen maatregelen en stelt voldoende beheersing vast, conform het BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) alsmede privacywetgeving