Presentatie In- door- en uitstroomproces: het moest beter!

Waarom moest het IDU-proces beter? Wat waren de doelen? En de uitgangspunten? Wat betekent een uniform IDU-proces voor OCW? Hoe ziet het nieuwe proces eruit? En voor wie is dat relevant? Die vragen en nog veel meer, worden beantwoord in deze presentatie.