Over ons

Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. De medewerkers van OCW werken hard zodat iedereen in Nederland goed onderwijs kan volgen en cultuur kan beleven. 

De medewerkers van OCW zijn toegewijd, deskundig en professioneel, aanspreekbaar en stimulerend.  Voor hen moet alles in het werk gesteld worden zodat zij hun werk goed kunnen doen. Eén van die zaken die geborgd moet zijn is ‘Toegang’.

Toegang goed organiseren binnen een grote, complexe en diverse organisatie doe je niet zomaar. Dat betekent  een verandering voor de volgende stromen:

 In-, door- en uitstroomproces

 Rijksidentiteitsmanagement

 Rijkspas

Single Sign On

Onze missie

Een gemotiveerd team binnen OCW, bestaande uit projectleiders, HR-medewerkers en de facilitaire afdeling, hebben de missie om onze klanten en specifiek de medewerkers van OCW zo goed mogelijk te bedienen en wegwijs te maken in nieuwe processen rondom de genoemde stromen.