Waarom doen we het?

OCW conformeert zich aan rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van 'Toegang'. Complexiteitvermindering, standaardisatie van de processen en het leggen van verbindingen: dáárom doen we het.

Het moet eenvoudiger en eenduidiger worden voor degene die in de processen werkt en voor de medewerker die te maken krijgt mét de processen. Daarnaast zijn er organisatorische redenen om op dit gebied te professionaliseren.

Incidenteel komt het voor dat een nieuwe medewerker niet op de eerste werkdag aan de slag kan. Dat is onprettig. Het past niet bij het goede werkgeverschap van OCW. Medewerkers die doorstromen moeten ook direct toegang hebben tot alles wat nodig is om hun werk te kunnen doen. En medewerkers die vertrekken moeten direct al hun voorzieningen inleveren zodat er geen risico op verlies van spullen en informatie is.

Daarom worden processen voor registratie en beheer van autorisaties en voorzieningen verder verbeterd. Dat is belangrijk want het kan logischer en uniformer binnen het ministerie van OCW.

Voor de medewerkers van OCW

Het is niet wenselijk om meerdere processen te hebben binnen OCW op het gebied van in-, door- en uitstroom van mensen. Ook moeten we meerdere loketten en handwerk zo veel mogelijk voorkomen. Dit is tijdrovend en het vergroot de kans op fouten. Voor de facilitaire medewerkers is het belangrijk dat zij collega's die in-, door- of uitstromen snel en goed kunnen helpen. Daarom heeft OCW de neiuwe IDU-processen geïntroduceerd. Met één centrale databank want dan wordt altijd met de juiste gegevens gewerkt.

Een betrouwbaar OCW

Omdat de medewerker in een 'logisch' ingerichte organisatie werkt, kan hij of zij zijn werk effectiever doen. Dat zorgt voor een grotere tevredenheid bij diezelfde medewerker. Kosten worden gereduceerd door efficiënte processen, waaronder toezicht en beheer op de uitgifte van voorzieningen. Veiligheid is gewaarborgd. Door transparant te werken wordt OCW betrouwbaarder en bestuurbaarder.