Wat betekent het voor jou?

Ben je werkzaam bij het ministerie van OCW en ben je niet van plan om binnenkort door- of uit te stromen? Dan zal jij weinig van deze verandering meemaken in de praktijk.
Werk jij in of met de in-, door- en uitstroomprocessen? Dan word je effectiever in je handelen door de vereenvoudiging van de processen.

Nieuwe medewerkers verwachten dat alles goed geregeld is, zodat ze kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen: werken voor OCW. Het grootste compliment voor ‘Toegang’ OCW is wanneer nieuwe medewerkers niets merken van het proces. Gewoon, omdat het vlekkeloos verloopt. De medewerker wordt aangenomen en vervolgens aangemeld in het systeem, geeft zijn gegevens door, wordt geregistreerd, komt binnen, krijgt een rijkspas, een computer, een account, autorisaties en alles wat nodig is om direct aan de slag te kunnen gaan.

Wat betekent het nou eigenlijk wel en voor wie?

Medewerkers van OCW die werken binnen de bedrijfsvoering hebben lang gewacht op een goed ingericht proces met een onderliggend geautomatiseerd systeem. Ze willen sneller en goed kunnen werken en samenwerken met hun collega’s door heel Nederland.

Voor OCW betekent het vooral een cruciale professionalisering die de effectiviteit en slagvaardigheid vergroot. En bovenal voldoet het aan de verwachting die iedereen heeft van een rijksorganisatie.

Klaar voor de toekomst

Eigenlijk betekent de verandering van ‘Toegang’ OCW niets meer of minder dan het voldoen aan de verwachting en de vanzelfsprekendheid dat de bedrijfsvoering op orde is en OCW klaar voor de toekomst, conform de rijksbrede visie.