Welke uitdagingen hebben we?

Het ministerie van OCW staat voor forse organisatorische en technische uitdagingen om knelpunten op te lossen. Het bereidt zich voor op rijksbrede aansluiting op het gebied van ‘Toegang’ en kan hier mogelijk zelfs een voorbeeld zijn voor andere departementen.

Een greep uit de uitdagingen

Er is binnen de Rijksoverheid nog geen uniforme en centrale manier om een medewerker te registreren. In verschillende databronnen worden verschillende groepen gebruikers geregistreerd: eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers, klanten, partners of leveranciers. Ook is de gegevensoverdracht niet optimaal geautomatiseerd.

.

OCW wil het goede voorbeeld geven

De rijksoverheid verwacht van OCW dat het de zaken op orde heeft. OCW maakt die verwachting waar door een moderne, betrouwbare organisatie te zijn.

Complexiteit door allerlei ontwikkelingen

De implementatie van de nieuwe processen wordt complexer door de overgang van OCW naar een nieuwe ICT-infrastructuur (overheidsdatacenter en nieuwe rijkswerkomgeving). Er kunnen daardoor geen afspraken gemaakt worden met de huidige leveranciers om processen te verbeteren of aan te sluiten op elkaars processen.

Deze en vele andere uitdagingen zorgen ervoor dat ‘Toegang’ belangrijk is maar niet vanzelfsprekend.