De doelen

Het moet toch zo zijn dat op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat? Daar bestaat toch geen discussie over?

Voorzieningen moeten op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker geleverd én operationeel zijn. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd eenvoudig te realiseren. Dit komt doordat processen complex zijn en er vele loketten en medewerkers bij betrokken zijn. In een organisatie van ruim 5000 medewerkers is handwerk in dit soort processen ondoenlijk. Bovendien zijn bij dit proces vele actoren vanuit verschillende disciplines betrokken: HRM, ICT, Facilitaire Zaken, Financiën en functioneel beheerders van alle bronsystemen.

Effectiever, betrouwbaarder en veiliger

Samen hebben zij een optimaal logisch en eenvoudig ingericht proces gerealiseerd waardoor het ministerie van OCW volledige controle heeft over tijdige levering van voorzieningen en de inname ervan. Uitgangspunten zijn: één proces, één loket, eenmalige vastlegging van gegevens en meervoudig gebruik. Dát is een proces dat medewerkers verwachten. Vergelijk het met een kraan: als je die open draait, verwacht je dat er water uitstroomt en dat het op een ordentelijke manier weg kan stromen. Het nieuwe IDU-proces maakt die verwachting waar. Dit vergroot de klant- en medewerkerstevredenheid.