Rijksidentiteitsmanagement

De Rijksoverheid wil een rijksbrede, uniforme en centrale manier inrichten om identiteiten te registreren. We noemen dat rijksidentiteitsmanagement (RIdM).

Op dit moment staan de identiteiten van de rijksoverheidsmedewerkers in verschillende databronnen geregistreerd. Het is de bedoeling dat alle persoonsgegevens van medewerkers binnen de Rijksoverheid slechts eenmaal geregistreerd staan. Deze registratie vormt de basis voor het  uitbetalen van het salaris en voor het aanvragen van voorzieningen, zoals een account of telefoon.

Stel je als medewerker voor...

Je werkt bij het Ministerie van Financiën, maar je bent ook tijdelijk gedetacheerd bij het ministerie van OCW. Dan zal het straks niet meer zo zijn dat beide ministeries jou apart registreren. Jouw identiteit verandert namelijk niet en is vastgelegd aan de hand van een scan van jouw wettelijke identificatiedocument toen je voor het eerst binnenkwam bij de Rijksoverheid.

Wat wél kan veranderen, is de context waarin je werkt. Je gaat namelijk een nieuwe relatie aan, in dit geval met OCW. OCW hoeft jou nu alleen nog de benodigde voorzieningen te geven om aan het werk te kunnen. Dat is een voordeel.

Rijksbreed identiteiten registreren, ja! Rijksbreed voorzieningen leveren, nee!

De uitgifte van voorzieningen zijn niet rijksbreed geregeld waardoor de medewerker in dit geval meerdere netwerkaccounts heeft, meerdere e-mailadressen en apparaten.

Dat neemt niet weg dat de belangrijkste verbetering van RIdM is dat een medewerker nog maar één keer geregistreerd hoeft te worden. Daardoor gebruiken alle departementen dezelfde correcte set van persoonsgegevens.