Rijkspas

De rijkspas is een multifunctionele smartcard voor rijksambtenaren en externe medewerkers die door de Rijksoverheid zijn ingehuurd. De pas wordt ingezet als toegangsmiddel, identificatiemiddel en in de toekomst steeds meer als authenticatiemiddel.

De rijkspas is een (interdepartementaal) identiteitsbewijs. Hij bezit dezelfde echtheidskenmerken voor wettelijke identiteitsbewijzen zoals het paspoort. De rijkspas geeft toegang tot alle gebouwen van het ministerie van OCW en diverse andere gebouwen van de rijksoverheid. Er zijn persoonlijke passen voor medewerkers die in dienst zijn bij OCW en bezoekerspassen die geldig zijn op de dag van het bezoek aan OCW.

Veilig en gebruikersvriendelijk

De rijkspas bevat een onzichtbare en een zichtbare chip. De onzichtbare chip wordt gebruikt voor fysieke toegang tot gebouwen en ruimten en voor veilig printen. De zichtbare contactchip is bedoeld om in de toekomst in combinatie met een pincode beveiligde toegang tot de digitale werkplek te verlenen. Dit authenticatiesysteem is te vergelijken met de combinatie van een bankpas en pincode en is veilig en gebruiksvriendelijk.