We zijn één Rijksoverheid

De Rijksoverheid acteert steeds meer als één organisatie. Het doel is om daardoor slagvaardiger en meer kostenbewust te gaan werken. Eén van de veranderingen is dat bedrijfsvoeringprocessen geoptimaliseerd worden. Een juiste, rijksbrede informatieborging op het gebied van identiteitsgegevens maakt daar onderdeel van uit.

Eén van de veranderingen is dat bedrijfsvoeringprocessen geoptimaliseerd worden. Een juiste rijksbrede informatieborging op het gebied van identiteitsgegevens maakt daar onderdeel van uit. 

De belangrijkste ambitie is rijksbreed putten uit één bron met digitale identiteitsgegevens.

De Rijksoverheid kent meer dan twintig processen en systemen voor het managen van identiteiten.
Vanuit RIdM wordt bekeken hoe minder complex kan en waar verbindingen gelegd kunnen worden. Ook worden er eisen gesteld aan het vastleggen van de gegevens, waardoor ieder departement aan dezelfde kwaliteitsnorm moet voldoen. Dit betekent dat waar eerst tweemaal geregistreerd werd, dit maar eenmalig hoeft te gebeuren. Iedereen maakt dan gebruik van dezelfde, eenduidige gegevens wat de kans op fouten reduceert.

Deze efficiencyslag draagt bij aan het verwezenlijken van de bedrijfsvoeringambities van de Rijksoverheid.