Veiligheid

De rijkspas levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van zowel de fysieke als digitale werkomgeving. Technische en organisatorische procedures gaan misbruik tegen, borgen de veiligheid en zorgen voor maximale flexibiliteit en gebruikersgemak.

OCW is verantwoordelijk voor het registreren van de laatste werkdag van vertrekkende medewerkers. Op basis van deze registratie weet OCW dat de pas, maar ook een eventuele computer of telefoon, ingeleverd moet worden. Alertheid dat dit daadwerkelijk en op tijd gebeurt is nodig om misbruk te voorkomen. Bij OCW zijn de processen ingericht op de activatie van de rijkspas, zowel departementaal als interdepartementaal.

Grafische en elektronische beveiliging

Om namaak tegen te gaan, heeft de rijkspas zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken. Zo bevat de pas grafische beveiligingselementen en de chips die op en in de pas zitten zijn beveiligd.

Persoonlijke autorisaties

De rijkspas werkt alleen met de juiste autorisatie. Dat geldt voor zowel de fysieke toegang als de toegang tot systemen. OCW is zelf verantwoordelijk voor het toekennen en intrekken van die toestemming. Zo bepalen we dus zelf waar iemand naar binnen mag in het gebouw.

Gezamenlijk rijksbrede afsprakenstelsel

Door te werken vanuit een gezamenlijk afsprakenstelsel, de Normenkaders Rijkspas, handelen alle deelnemende organisaties in zulke situaties op eenzelfde wijze. Het gezamenlijk normenkader stelt eisen aan de infrastructuur van de systemen en aan de processen voor het bestellen, uitgeven, beheren en innemen van de passen. Elke deelnemende organisatie zorgt zelf voor het juist toepassen van deze processen en procedures. Naleving van de normenkaders wordt periodiek met audits getoetst.

Binnen OCW werken we hiervoor aan het optimaliseren van de in-, door- en uitstroomprocessen.