De ontwikkeling

Binnen het ministerie van OCW moeten medewerkers toegang hebben tot een groot aantal applicaties. Dat moet makkelijk en veilig zijn.

Met het oog op steeds strikter wordende beveiligingseisen moeten zij voor vrijwel alle applicaties een andere gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Dagelijks kan dat neerkomen op het onthouden en invoeren van login-gegevens voor twaalf verschillende applicaties of meer. Dat is tijdrovend en niet gebruikersvriendelijk. Bovendien ontvangt de helpdesk regelmatig telefoontjes van gebruikers die hun wachtwoord vergeten zijn. Dit resulteert in toenemende supportkosten.

Single Sign On is de oplossing

Deze problemen stonden aan de basis van de ontwikkeling van de Single Sign On (SSOn) oplossing. Met SSOn hoeven gebruikers slechts één keer in te loggen, waarna de software automatisch de overige loginprocedures van iedere volgende applicatie die wordt geopend afhandelt. Door SSOn logt de gebruiker automatisch in en vult voor iedere applicatie de juiste logingegevens in. Op dit moment is SSOn gerealiseerd voor de generieke rijksbrede diensten P-Direkt, Rijksportaal en de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF).